Основните дейности които извършваме са:

· Предпроектни проучвания
· Изготвяне на задания за проектиране
· Изготвяне на бюджети
· Инвестиционно проектиране
· Търгове за проектиране, доставки  и строителство
· Консултации при договаряне на строителство
· Инвеститорски контрол. Срокове.Качество. Технология.Плащания.
· Организация на документите
· Проджект мениджмънт