Съоражения, които сме конструирали:
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели
СЪОРАЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
ЖП Гари
Магазини
Офис сгради
ИНДУСТРИАЛНИ
Производствени
Складове
Пристанище за течни товари
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Еднофамилни
Многофамилни
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели