Укрепване на 3 бр. тунели по 4 ЖП линия.
СЪОРАЖЕНИЯ
ЖП Гари
Магазини
Офис сгради
ИНДУСТРИАЛНИ
Производствени
Складове
Пристанище за течни товари
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Еднофамилни
Многофамилни
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ