Изследване на Дунав мост.

Изследване устои и стълбове на 10 жп моста в България. Проектиране и изграждане на 3 жп моста по 4 ЖП линия.
СЪОРАЖЕНИЯ
ЖП Гари
Магазини
Офис сгради
ИНДУСТРИАЛНИ
Производствени
Складове
Пристанище за течни товари
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Еднофамилни
Многофамилни
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
Dunav_most