Обществена сграда с магазини, офиси и подземен паркинг в София, бул. Царица Йоана - 14000 м2.

Офис сграда в Севлиево - 3600 м2.
ЖП Гари
Магазини
Офис сгради
ИНДУСТРИАЛНИ
Производствени
Складове
Пристанище за течни товари
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Еднофамилни
Многофамилни
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели
СЪОРАЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
Administrativna_Sgrada