Многоетажен магазин в София - 14000 м2.
ЖП Гари
Магазини
Офис сгради
ИНДУСТРИАЛНИ
Производствени
Складове
Пристанище за течни товари
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Еднофамилни
Многофамилни
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели
СЪОРАЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
Zona_Sofia_1
Zona_ForHome