Надстройка на жилищна сграда в гр. София, жк. Западен парк, бл. 103.

6 бр многофамилни жилищни сгради в гр. София.
ЖП Гари
Магазини
Офис сгради
ИНДУСТРИАЛНИ
Производствени
Складове
Пристанище за течни товари
Еднофамилни
Многофамилни
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели
СЪОРАЖЕНИЯ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
House_038