Складова база в София - 9000 м2.
ЖП Гари
Магазини
Офис сгради
Производствени
Складове
Пристанище за течни товари
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Еднофамилни
Многофамилни
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели
СЪОРАЖЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛНИ
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ