Цех за бои в Гаврил Генов, Русе.

Реконструкция на складова база в София - 9000 м2.

Производствена база в Севлиево - 8500 м2.

Изграждане на предприятие за производство на бетон и строителни разтвори.
ЖП Гари
Магазини
Офис сгради
Производствени
Складове
Пристанище за течни товари
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Еднофамилни
Многофамилни
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели
СЪОРАЖЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛНИ
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ