Пристанище със стоманени резервоари за олио в Ейск, Русия.
ЖП Гари
Магазини
Офис сгради
Производствени
Складове
Пристанище за течни товари
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Еднофамилни
Многофамилни
Мостове
Насипи
Свлачища
Тунели
СЪОРАЖЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛНИ
ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ